Skip to main content
Close Menu

HomePlan

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Minima

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het zonder winstoogmerk realiseren van huisvesting en onderdak voor de allerarmsten in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden en het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling, in het bijzonder van het Nederlandse publiek, voor de sociale problemen van ontwikkelingslanden.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Al ruim 20 jaar bouwt HomePlan aan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten.
- HomePlan heeft in 2017 in totaal 217 huizen gebouwd.
- Inmiddels zijn er bijna 4.000 huizen gebouwd waarmee bijna 20.000 mensen een veilig thuis hebben gekregen.
- HomePlan heeft in 2016 een impactstudie laten uitvoeren door de Universiteit van Utrecht, waarvan de resultaten in 2017 zijn gepresenteerd.
- Tot en met 2017 zijn er 37 bouwreizen georganiseerd.
- Er zijn drie computerscholen gerealiseerd in Zuid-Afrika, als opvolging van de huizenbouwprojecten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Samen met haar partners richt HomePlan zich op huisvesting, educatie en medische voorzieningen. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat een verdere ontwikkeling (ook op het gebied van inkomen) mogelijk wordt gemaakt.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.