Skip to main content
Close Menu

Kerk in Actie

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Gedetineerden, Gemeenschappen, Gelovigen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Milieu, Minderheden, Minima, Ouderen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Slachtoffers van seksueel misbruik, Verslaafden, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Kerk in Actie geeft over de hele wereld en in Nederland steun aan het werk van lokale hulporganisaties en kerken, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te bieden. Naast noodhulp geeft Kerk in Actie structurele hulp en ondersteunt ze zendingsactiviteiten. Kerk in Actie werkt namens de Protestantse Kerk in Nederland en is lid van een internationaal netwerk van kerkelijke hulporganisaties.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Kerk in Actie onderhoudt zowel relaties met partnerkerken en partnerorganisaties in Nederland en het buitenland, als met kerkelijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerk in Actie bemiddelt in hun wederzijdse betrokkenheid. Met geld van kerken, particulieren en anderen biedt Kerk in Actie financiŽle ondersteuning aan kerken en organisaties wereldwijd via zes programma?s. Daarnaast kunnen kerkelijke gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond via een eigen programma ?Luisterend Dienen? een door hen zelf geselecteerd deel van het diaconale werk ondersteunen.
De centrale taak van Kerk in Actie is om met al deze kerken te werken aan de voortgang van het evangelie en aan het bestrijden van armoede en onrecht door solidariteit en hulpverlening.
Kerk in Actie is lid van de ACT Alliance en is actief op het terrein van noodhulp. Bij nationale noodhulpacties wordt samengewerkt met de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.