Skip to main content
Close Menu

Amref Flying Doctors

Begunstigden: Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Minima, PatiŽnten, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

1. De stichting heeft ten doel de gezondheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika structureel te verbeteren, opdat zij de kans krijgen om te ontsnappen aan de armoede en hun levensstandaard te verbeteren.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. Het geven van voorlichting en het bevorderen van de bewustwording in Nederland over de problematiek en de bewezen oplossingen, ten behoeve van de structurele verbetering van de gezondheid in Afrika.
b. Pleitbezorging en beÔnvloeding van de politiek over de problematiek en de bewezen oplossingen ten behoeve van de structurele verbetering van de gezondheid in Afrika.
c. Fondsenwerving en doelmatige besteding van de daaruit verkregen middelen en het verschaffen van onder meer donaties in natura, faciliteiten, kennis en advies.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2012 hebben we door de gezondheidsprogramma?s die gefinancierd worden door AMREF in Nederland in totaal zo?n 550.000 mensen bereikt. We hebben de toegang van veilig drinkwater voor 33.675 mensen mogelijk gemaakt.
Daarnaast zijn in totaal 16.842 zorgverleners getraind, waaronder 1.914 gezondheidswerkers, 328 verloskundigen, 3.799 verpleegkundigen, 1.017 doktoren en 331 laboranten.
Net als in 2011 hebben de flying doctors in totaal 150 ziekenhuizen bezocht en daar 27.033 consulten (2011: 27.665) gegeven. Gezamenlijk zijn 1.358 zaalrondes (in 2011: 1.584) uitgevoerd.
In de afgelopen vijf jaar (2008-2012) hebben 1.961 studenten aan opleiding via eLearning deelgenomen.
Via klassikaal onderwijs kunnen 100 studenten per jaar worden opgeleid, met eLearning zijn dat er dus jaarlijks vier keer zoveel. Dankzij mLearning kunnen deze aantallen nog verder omhoog.
Met het programma Spelend leren over hygiŽne hebben wij 10.000 kinderen op 40 scholen in Kibera (Kenia) en hun ouders bereikt.
AMREF heeft samen met de leiders van de gemeenschappen in Kilindi, Tanzania, "gemeenschapswetten" ontworpen die besnijdenis verbieden en die zijn nu ook aangenomen.
In 2012 heeft AMREF in EthiopiŽ, Kenia en Oeganda 112.445 mensen bereikt met voorlichting op het gebied van water, sanitatie en hygiŽne (in 2011: 65.547) met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

AMREF is ťťn van de grootste gezondheidsorganisaties in Afrika. We werken aan een betere gezondheid voor kwetsbare mensen. Omdat we vinden dat iedereen het recht heeft om gezond te zijn en te blijven. Want wie gezond is, kan beter in zijn levensonderhoud voorzien, en ontsnappen aan de armoede.
AMREF in Nederland zet zich vooral in voor de gezondheid van jonge vrouwen in Afrika. Zodat zij de gezondheid en de zorg krijgen waar ze recht op hebben, en op die manier zelf beter kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Uiteindelijk komt dat ook ten goede aan hun omgeving: hun kinderen en hun gemeenschap.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.