Skip to main content
Close Menu

Verre Naasten

Begunstigden: Gelovigen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Verre Naasten is de landelijke missionorganisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Wij ondersteunen GKv-kerken in Nederland bij de uitvoering van hun missionwerk wereldwijd. Dat doen we door het faciliteren en stimuleren van relaties tussen GKv-kerken in Nederland en verwante kerken in het buitenland. Met als doel: samen kerk-zijn vieren en beleven en elkaar inspireren, bemoedigen, aansporen en ondersteunen in het bekend maken van Gods reddingsplan wereldwijd.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Concrete resultaten in 2016:
- Via 80 partners in 46 landen delen we ons geloof, in woord en daad!

- Belangrijke partners in ons werk zijn lokale kerkverbanden wereldwijd. In 2016 waren dat er 31 met in totaal ruim 1,1 miljoen leden. Onder hen veel kleine kerkgenootschappen die in een niet-christelijke omgeving kerk-zijn. Ook werkten we in 2016 samen met 19 theologische instituten en 30 christelijke organisaties.

- Groeiende gemeentes: 200 predikanten en kerkleiders rondden in 2016 hun studie af, bijna 12.000 mensen volgden een training, 11 gemeentes werden zelfstandig en er ontstonden 12 nieuwe gemeentes. Ook kregen in 2016 26 kerken financiŽle ondersteuning voor de (ver)bouw van hun kerkgebouw.

- Via onze partners kregen ruim 17.000 mensen een betere gezondheid dankzij medische hulp, verbeterde leefomstandigheden en voorlichting. En dankzij landbouwprojecten zijn ruim 3.000 mensen verzekerd van voldoende en gezond voedsel. Ook verleenden 9 partners in 2016 noodhulp, in India ontvingen 10.000 mensen noodhulp na een zware aardbeving.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Verre Naasten ondersteunt programma?s en projecten in 46 landen wereldwijd. Die programma's zijn zowel kerkelijk (kerkelijk opbouwwerk, evangelisatie, theologisch onderwijs en Bijbelvertaling) als maatschappelijk (ontwikkelingsprojecten zoals microkredieten, landbouw, gezondheidszorg en onderwijs). Naast de ondersteuning van kerken in het buitenland vormt ook het geven van voorlichting over het Mission-werk in Nederland onderdeel van onze missie.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.