Skip to main content
Close Menu

Nederland-Batam

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, Gemeenschappen, Kinderen, LHTB, Mensen met een beperking, Minima, Ouderen, PatiŽnten, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting Nederland-Batam, kortweg NeBa, stelt zich als vrijwilligers organisatie, sinds haar oprichting in 1987, tot doel om effectief bij te dragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme en kansarme mensen in IndonesiŽ. Wij willen dat doel bereiken door het inzamelen van fondsen, die via onze lokale partnerorganisaties worden ingezet op projecten die de medische en sociaaleconomische ontwikkeling van de doelgroep bevorderen.
Sociale doelstelling: arme en kansarme mensen ondersteunen die zichzelf en hun gemeenschap duurzaam willen ontwikkelen waardoor zij zelf de instrumenten in handen krijgen om hun leven vorm te geven;
Medische doelstelling: medische zorg van goede kwaliteit beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar maken voor minderbedeelden in IndonesiŽ.
Hiv-doelstelling: bijdragen aan het stoppen van de hiv-epidemie, omdat het een groot beslag legt op de medische zorg in IndonesiŽ en de sociaaleconomische ontwikkeling van velen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

HIV-programma:
Binnen het outreach-programma wordt voorlichting gegeven aan sekswerkers in nachthorecagelegenheden en prostitutiegebieden op Batam. Het programma bereikt jaarlijks 5 tot 10% van alle sekswerkers.
Dit jaar werd opnieuw een HIV-training voor paramedisch personeel uit de eerstelijnszorg georganiseerd. Training van zorgpersoneel uit de eerstelijnszorg is belangrijk omdat zij de toegangspoort vormen tot zorg.
In Noord-Sulawesi is voorlichting gegeven aan enkele honderden mensen op de afgelegen eilandengroepen Sangihe en Talaud, die liggen tussen het vaste land van Sulawesi en de Filipijnen.

Waterprojecten:
In Ilo-ilo in Noord-Sulawesi is een tweede waterplaats aangelegd, bestaande uit een waterput, een toilet en een wasgelegenheid. Daarmee is een watervoorziening gerealiseerd voor 70 van de 170 huishoudens in het dorp.
In Sepang, Bali, is het tweede waterproject gerealiseerd zodat nu drie buurtschappen toegang hebben tot water op hun eigen erf. Hiermee kunnen de hygiŽnische omstandigheden en de leefomstandigheden in het dorp verbeteren.

Opvangproject:
Binnen het opvangproject moeten jaarlijks vijf tot tien slachtoffers van huiselijk geweld worden opgevangen. Zij verblijven gemiddeld een half jaar in de opvang. Inmiddels is het ontwerp voor de nieuwe opvang gemaakt en is een geschikte locatie gevonden.

Dialyseprojecten:
Het Habibie-nierziekenhuis is het enige in nierziekten gespecialiseerde ziekenhuis van IndonesiŽ met 50 machines en 350 veelal arme patiŽnten. Vijftig machines is de helft van de totale dialysecapaciteit in Bandung. Hiermee wordt zorg geboden aan 5% van de mensen die dialyse nodig hebben. In 2015 is de bouw gestart van een nieuwe vleugel, zodat het nierziekenhuis haar capaciteit kan uitbreiden naar 100 machines.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Kernactiviteiten
Het bestuur heeft drie kernactiviteiten vastgesteld. Onze fondsenwerving is op die activiteiten gericht.
Waterprojecten:
Doelen: Toegang tot water en sanitaire voorzieningen (Wash) in afgelegen gemeenschappen
Doelgroepen: Afgelegen gemeenschappen zonder toegang tot water en sanitaire voorzieningen.
Hiv projecten:
Doelen: Kennisverbetering onder (para-) medisch personeel. Voorlichting aan de algemene bevolking. Voorkomen van stigmatisering en discriminatie van mensen met hiv.
Doelgroepen: Dokters, verpleegkundigen en ander (para-)medisch personeel uit de eerstelijnszorg. Mensen uit afgelegen gemeenschappen. Mensen met hiv/aids.
Opvangprojecten:
Doelen: Het bieden van opvang aan misbruikte meisjes, jonge vrouwen en hun kinderen.
Doelgroep: Misbruikte meisjes, jonge vrouwen en hun kinderen.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.