Skip to main content
Close Menu

DIO

Begunstigden: Dieren, Gemeenschappen, Milieu, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bieden van steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en de veehouderij aan minder bedeelde bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden, ongeacht herkomst of politieke overtuiging. Anders gezegd: 'Gezonde dieren, gezonde mensen'.

DIO tracht dit doel te bereiken door:
- Het onderzoeken, behandelen en oplossen van diergeneeskundige vraagstukken, afkomstig van individuen uit ontwikkelingslanden of ontwikkelingsorganisaties.
- Het verstrekken van voorlichting aan diergeneeskundigen en andere geÔnteresseerden ten aanzien van de ontwikkelingsproblematiek.
- Het met kennis en financiŽle middelen ondersteunen van relevante projecten of de aanvragen hiervoor onder de aandacht brengen van andere ontwikkelingsorganisaties.
- Het aangaan en onderhouden van nauwe inhoudelijke contacten, coŲperaties en het samenwerken met andere soortgelijke ontwikkelingsorganisaties.
- Alle andere activiteiten die bijdragen aan verwezenlijking van de doelstelling.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2013 is het Lengasiti-project in Tanzania voortgezet en afgerond. Er is een refresher cursus gegeven aan de Community Animal Health Workers. Verder is in 2013 het project in Malawi echt van start gegaan. Er zijn trainingen gegeven aan boeren en er wordt hard gewerkt aan de bouw van de benodigde gebouwen. Het Malawi-project focust zich eveneens op kennisoverdracht en is gericht op het verbeteren van kennis bij dierhouders en het voorzien in basale veterinaire zorg. Dit project is in 2014 voortgezet.
Naast de projecten vinden ook in Nederland vele activiteiten plaats. DIO wordt steeds zichtbaarder op de faculteit Diergeneeskunde, en ook in de veterinaire wereld. Deze zichtbaarheid is van belang voor de fondsenwerving en het creŽren van draagvlak in Nederland. Daarnaast richt een deel van de activiteiten in Nederland zich op de bewustwording van het belang van diergezondheid in ontwikkelingsgebieden.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het uitbaten van een vraag-antwoordservice, het ondersteunen van een aantal projecten in ontwikkelingslanden, voorlichten over het belang van gezonde dieren in ontwikkelingslanden, participatie in een internationaal netwerk waarvan de deelnemende organisaties soortgelijke doelstellingen nastreven.

Beleidsplan

- herstructurering van de organisatie
- vernieuwing van ict-omgeving
- pro-actieve informatievoorziening naar ontwikkelingslanden
- informatievoorziening en bewustmaking in Nederland
- opstellen kaderdocument voor projecten
- doorgaan met lopende projecten
- aannemen en uitvoeren van nieuwe projecten die binnen de doelstellingen vallen
- organiseren van informatie-bijeenkomsten
- meer studenten bij de stichting betrekken
- acties om geld op te halen (dierenartsen, donateurs, farmaceuten).
Gelden hiervoor door: donateurs, sponsoring, vrijwilligers.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.