Skip to main content
Close Menu

ZOA

Begunstigden: Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes
Collecteweek: 24-03-2019 t/m 30-03-2019

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Bij te dragen aan duurzame verbetering van levensomstandigheden van vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen, zowel door middel van noodhulp als hulp bij wederopbouw.
De Nederlandse en Europese samenleving bewustmaken van de problematiek rondom vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van conflicten en rampen, teneinde het maatschappelijk draagvlak voor en de betrokkenheid bij internationale samenwerking te versterken.
Het opkomen voor de rechten van vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van conflicten en rampen.
Het (doen) werven van gelden met het doel om deze uit te keren aan algemeen nut beogende instellingen en aan projecten met een algemeen maatschappelijk belang.
De Stichting heeft tevens ten doel: de behartiging van maatschappelijke belangen, het ter beschikking stellen van kennis, ervaring en expertise, zowel binnen als buiten Nederland.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In vijftien landen heeft ZOA mensen kunnen bereiken met hulpverlening. Enkele voorbeelden:
* 1.000 personen in Zuid-Afghanistan getroffen door overstromingen ontvingen food en non-food artikelen. 8.480 huishoudens ontvingen hygiŽnetraining.
* 5.000 kwetsbare of extreem kwetsbare huishoudens in Congo, Fizi District, ontvingen zaden, gereedschappen, geiten of ander kleinvee, in combinatie met een agrarische opleiding of training in niet-agrarische inkomstengenererende activiteiten.
* 2.500 studenten in Myanmar ontvingen sanitaire voorzieningen op school.
* 593 huishoudens in Sri Lanka voorzien van levensonderhoud. 108 gemeenschappelijke waterputten hersteld.
* 5.612 studenten in Soedan ontvingen schoolmaterialen. 2.400 personen zijn bereikt met het bevorderen van hygiŽne.
* Basisvoorzieningen voor 67 basisscholen en 35.000 leerlingen in 7 vluchtelingenkampen in Thailand.
* 2.780 boerenfamilies in HaÔti geholpen.
* Landbouwsupport voor 100.000 personen (13.858 families) in Pakistan.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In het geval van noodhulp: verstrekken van voedsel, tenten, water en het aanleggen van sanitaire voorzieningen.
In het kader van herstel en wederopbouw: scholenbouw en verbetering van onderwijs, ondersteunen van infrastructurele projecten, bevordering van voedselzekerheid, inkomensontwikkeling en de private sector (livelihoods).
Door alles heen besteedt ZOA aandacht aan de bevordering van capaciteitsopbouw, vrede en stabiliteit.
Zo veranderen haar activiteiten van hulp naar herstel.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.