Skip to main content
Close Menu

World Servants

Begunstigden: Algemeen publiek, Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Vrouwen en meisjes, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.
World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden: scholen, klinieken, huizen en waterprojecten. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma's van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van een hele gemeenschap. Zowel het bouwen als het overige programma, waarin thema's als armoede, praktisch geloven en omgaan met cultuur≠verschillen een rol spelen, vinden plaats in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking. Deelnemers hebben zo de kans om daadwerkelijk te ervaren wat dienstbaarheid inhoudt.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

We hebben in 2012 met de gemeenschappen gebouwd aan 25 woningen (lerarenwoningen en woningen in sloppenwijken), 55 klaslokalen (waarvan 5 klaslokalen gerenoveerd) en toiletten, een opvanghuis voor meisjes, een multifunctioneel gebouw voor weeskinderen en een waterleiding voor 30 gezinnen met 20 latrines. Ook was er programmaondersteuning van partners, waaronder hiv/aidsvoorlichting.

742 deelnemers hebben deelgenomen aan een World Servants-project; daarnaast hebben 29 deelnemers deelgenomen aan 2 projecten waaraan World Servants ondersteuning heeft verleend.

Project in Sangwani (Malawi): aantal leerlingen met 120 toegenomen.
?Een grote groep van 39 jongeren heeft in juli 2012 meegewerkt aan de bouw van klaslokalen, woningen en latrines in Sangwani. Er was zoveel betrokkenheid en hulp van de lokale gemeenschap dat er soms zelfs te weinig werk voor de deelnemers was. De klaslokalen en woningen zijn nog niet helemaal klaar, maar al wel in gebruik. Dat bleek tijdens het vervolgbezoek in februari 2013. Een bestaand schoolblok was gerenoveerd en door de gemeenschap voorzien van nieuwe dakplaten. De hoofdmeester vertelt dat de effecten nu al zichtbaar zijn: ?we waren eerst met twee leerkrachten, nu zijn we met zijn vieren. Het aantal kinderen is toegenomen van 81 naar 201 en er zijn nu 5 klassen in plaats van 2. De school heeft voldoende goede lokalen (zes) en de onderwijsadviseur van het district wil de school nu uitbreiden naar een volledige basisschool met acht klassen.?

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Jongeren dragen bij aan de realisatie van bouwprojecten in ontwikkelingslanden (scholen, klinieken, woningen, sanitatieprojecten) en de ondersteuning van programma?s van onze partnerorganisaties. Tevens is er een programma voor de deelnemers op het gebied van bouwen, cultuur, geloven en persoonlijke ontwikkeling (voor, tijdens en na het bouwproject).

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.