Skip to main content
Close Menu

Wilde Ganzen

Begunstigden: Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minima, Ouderen, PatiŽnten, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Wilde Ganzen steunt kleinschalige projecten, opgezet door mensen ter plaatse samen met bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiŽle steun. De projecten zijn kleinschalig en leiden tot zichtbare en blijvende resultaten. Wilde Ganzen spant zich ook in om mensen die in armoede leven te mobiliseren om in eigen land fondsen en middelen te werven. Voor een directe ťn een structurele verbetering van hun situatie en voor een kansrijke toekomst.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Wilde Ganzen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Wilde Ganzen ondersteunt kleinschalige projecten die zijn opgezet door een Nederlands Particulier Initiatief en een lokale partnerorganisatie. We geven financiŽle steun, maar willen ook door het delen van kennis de slagkracht van Particuliere Initiatieven vergroten. Tevens hebben wij een trainingsprogramma ontwikkeld (Change the Game Academy) om de capaciteiten van lokale NGOs en CBOs op het gebied van lokale fondsenwerving en lobby&advocacy te versterken.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.