Skip to main content
Close Menu

Vriendenkring Nederland

Begunstigden: Gemeenschappen, Kinderen, Mensen met een beperking, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Geld in te zamelen voor ontwikkelingsprojecten, voor projecten in de onderwijssector, de gezondheidszorg, de invalidenzorg, de wezenzorg en de vluchtelingenzorg, voor projecten ter bestrijding van hongersnood en voor andere nood- en hulpprojecten, alsmede voor pastorale doeleinden. Onze stichting wil dat de allerarmsten zelf de regie over hun eigen leven krijgen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De gemeenschappen op het schiereiland CosigŁina Nicaragua, de Marrons in de binnenlanden van Suriname en de kinderen in opvanghuizen van Udayan worden steeds meer de Hoofdpersoon van hun eigen leven. Door de projecten kunnen zij steeds meer zelf hun eigen keuzes maken en zich zelfstandig ontwikkelen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het beheer van het Pater Theo Kint Fonds, het Fonds Snelle Hulp voor Suriname en het Fonds Udayan Care en het uitvoeren van de fondsenwerving voor de betreffende fondsen.

Beleidsplan

Project in Nicaragua: continuering van hulp aan de plattelandsbevolking van El Viejo (schiereiland CosigŁina) op het gebied van Onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en jongerenopvang.
Project in Suriname: Ontwikkeling van de Boslandbevolking voornamelijk op gebied van onderwijs.
Project in India: opvang en ontwikkeling van weeskinderen.

Onze stichting zamelt actief geld in via mailings en daarnaast persoonlijke giften en legaten.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.