Skip to main content
Close Menu

Terre des Hommes Nederland

Begunstigden: Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.
Wij gaan net zo lang door tot dit bereikt is.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2016:
- zijn 380.359 kinderen direct geholpen
- hebben we indirect aan 4.694.128 kinderen en gemeenschappen geholpen met voorlichting
- gingen 108.973 kinderen naar school
- kregen 176.646 kinderen opvang en zorg
- ontvingen 9.398 kinderen juridische bijstand
- hebben we impactvolle lobbyresultaten bereikt op het gebied van o.a. verhogen huwbare leeftijd naar 18 jaar van meisjes in Tanzania en in Nederland heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel om virtuele kinderen als ?Sweetie? in te zetten bij de opsporing en mogelijke berechting van online-kindermisbruikers.

Zie voor meer behaalde resultaten en de verhalen achter de cijfers het jaarverslag van Terre des Hommes en www.tdh.nl

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.