Skip to main content
Close Menu

Simavi

Begunstigden: Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Minima, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Simavi's hoogste ambitie is een gezond keven voor iedereen, ongeacht ras, sekse en politieke of religieuze overtuiging, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de armste bevolkingsgroepen. We richten ons op duurzame versterking rond de thema's schoon water, sanitatie en hygiŽne en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten - vooral voor vrouwen en meisjes.

Simavi ziet het als deel van haar missie om mensen in Nederland te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en haar werk in het bijzonder.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

? Het beschikbaar maken van duurzame WASH faciliteiten, zoals waterputten, kranen, waterfilters en wc?s;
? Het beschikbaar maken van duurzame SRGR faciliteiten, zoals professionele verloskundigen, voorbehoedsmiddelen en maandverband;
? Het versterken van lokale gemeenschappen, zodat mensen zelf om deze faciliteiten vragen.
? Het geven van voorlichting. Zodat mensen leren wat belangrijk is voor hun gezondheid, hun gedrag hierop aanpassen en het doorgeven aan anderen.
? Het betrekken van andere instanties. Zodat overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken zijn, weten wat hun rol is en hun verantwoordelijkheden kennen en nemen.

Simavi vindt dat iedereen recht heeft op een zo gezond mogelijk bestaan.

Beleidsplan

Simavi is een internationale ontwikkelingsorganisatie. Wij willen in 2020 de gezondheid van tien miljoen mensen blijvend hebben verbeterd. Gezondheid is namelijk een voorwaarde om uit armoede te komen. Daarom werken wij in kwetsbare gemeenschappen aan water, sanitatie en hygiŽne en aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Maar dat doen wij niet alleen. Onze kracht ligt in het samenbrengen van gemeenschappen, bedrijven en overheden - in de landen waar wij werken en daarbuiten. Want alleen door het delen van kennis en ervaring, kunnen wij bijdragen aan een duurzame basis voor een gezond bestaan. Wij zoeken dan ook altijd naar samenwerkingen die ons dichter bij onze missie brengen: iedereen een gezonde basis.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.