Skip to main content
Close Menu

Simavi, St.

Begunstigden: Gemeenschappen, Kinderen, Minima, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Simavi heeft als doelstelling de gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden te bevorderen.
Deze doelstelling richt zich op alle mensen ongeacht ras, sekse en politieke of religieuze overtuiging, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de armste bevolkingsgroepen. De doelstelling richt zich op duurzame versterking van de basisgezondheidszorg en op gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming, in het bijzonder rond de thema's drinkwater, sanitatie en hygiŽne; seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en de preventie van meestvoorkomende ziektes.

Simavi ziet het als deel van haar missie om mensen in Nederland te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en haar werk in het bijzonder.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

? Het beschikbaar maken van duurzame WASH faciliteiten, zoals waterputten, kranen, waterfilters en wc?s;
? Het beschikbaar maken van duurzame SRGR faciliteiten, zoals professionele verloskundigen, voorbehoedsmiddelen en maandverband;
? Het versterken van lokale gemeenschappen, zodat mensen zelf om deze faciliteiten vragen.
? Het geven van voorlichting. Zodat mensen leren wat belangrijk is voor hun gezondheid, hun gedrag hierop aanpassen en het doorgeven aan anderen.
? Het betrekken van andere instanties. Zodat overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken zijn, weten wat hun rol is en hun verantwoordelijkheden kennen en nemen.

Simavi vindt dat iedereen recht heeft op een zo gezond mogelijk bestaan.

Beleidsplan

Simavi is een internationale ontwikkelingsorganisatie. Wij willen in 2020 de gezondheid van tien miljoen mensen blijvend hebben verbeterd. Gezondheid is namelijk een voorwaarde om uit armoede te komen. Daarom werken wij in kwetsbare gemeenschappen aan water, sanitatie en hygiŽne en aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Maar dat doen wij niet alleen. Onze kracht ligt in het samenbrengen van gemeenschappen, bedrijven en overheden - in de landen waar wij werken en daarbuiten. Want alleen door het delen van kennis en ervaring, kunnen wij bijdragen aan een duurzame basis voor een gezond bestaan. Wij zoeken dan ook altijd naar samenwerkingen die ons dichter bij onze missie brengen: iedereen een gezonde basis.