Skip to main content
Close Menu

Gilles de la Tourette

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, PatiŽnten, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting Gilles de la Tourette is een organisatie van patiŽnten of lotgenoten die allen betrokken zijn bij het syndroom van Gilles de la Tourette als (jeugdige of volwassen) patiŽnten, ouders, familieleden, leerkrachten, behandelaars, onderzoekers en andere geÔnteresseerden en die als doel heeft om in nauwe samenwerking een betere bekendheid aan de ziekte, aan een vroegtijdige opsporing ervan en aan haar behandelmogelijkheden te geven; verder de positie en belangen van patiŽnten & omgeving te behartigen en wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandeling te bevorderen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Lotgenotencontact, informatieverstrekking, voorlichting, belangenbehartiging bij wetenschap en politiek, bekendmaking van Tourette in de samenleving.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.