Skip to main content
Close Menu

MISSIO

Begunstigden: Algemeen publiek, Gelovigen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van een missionair bewustzijn onder de katholieke gelovigen in Nederland. En het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in de derde wereld.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Missio heeft enkele projecten rechtstreeks kunnen ondersteunen:
- Liturgische boeken in de landstaal, Republiek Guinťe
- Ondersteuning weeshuizen, Myanmar
- Opvang en scholing straatkinderen, Lusaka, Zambia
- Scholing en gezondheidszorg kinderen, Songea, Tanzania
- Avondstudiecentra voor scholieren, Munike, Zuid-Soedan

De jaarlijkse ontmoetingsdag in het kader van Wereldmissiemaand had een andere opzet dan voorgaande jaren. Naast een ander moment in september en een andere locatie (de H. Catharinakathedraal), begon de dag met een woorddienst. Door de aanwezigheid en presentatie van drie monniken van de abdij Keur Moussa in Senegal en de vele deelnemers aan de bijeenkomst was het een bijzonder geslaagde dag.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het bieden van opvang en onderdak aan aids-, wees- en straatkinderen, het leveren van bijdragen aan scholing/boeken/uniformen/opleidingskosten, het bijdragen aan opleidingen binnen de pastorale vorming, het helpen van parochievrijwilligers, het opbouwen van parochiegemeenschappen, bijdragen aan de realisatie van vormingscentra en kerkgebouwen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.