Skip to main content
Close Menu

Oxfam Novib

Begunstigden: Jongeren, Kinderen, LHTB, Milieu, Minima, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het doel van Oxfam Novib en daarmee onze missie, is 'een rechtvaardige wereld, zonder armoede'. Wij vertalen dit in ons handelen, door dagelijks te strijden voor een wereld waarin mensenrechten centraal staan, eenieder gelijkwaardig is en gelijke kansen krijgt en waar ieder mens wordt gewaardeerd, met respect wordt behandeld, autonomie heeft en invloed kan uitoefenen op de omgeving waarin zij zich bevinden.

Oxfam Novib zet zich in voor een eerlijke, veilige wereld waar onrecht, welke leidt tot (toenemende) armoede, wordt aangepakt. Dit willen we doen door structureel bij te dragen aan zes strategische doelen waarvoor we staan als de Oxfam Confederatie, zoals hieronder weergegeven. (Meer informatie over de doelen kan worden gevonden in ons jaarverslag.)
* Het recht om gehoord te worden
* Duurzame voedselvoorziening
* Bevorderen van gender gelijkheid
* Eerlijke verdeling van natuurlijke bronnen en grondstoffen
* Levens redden: nu en in de toekomst
* FinanciŽren van ontwikkeling

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2016 kregen 25 miljoen mensen hulp van Oxfam. Zo:
- kregen 928.300 mensen noodhulp, nadat ze vrijwel alles verloren door een ramp of geweld,
- leerden 331.500 mensen zichzelf beter beschermen tegen gewelddadige conflicten,
- zijn 300.000 inheemse bewoners en kleine boeren in staat om zaden te kweken die extreem weer door klimaatverandering overleven.
Voor meer resultaten kun je terecht op onze website: www.oxfamnovib.nl

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Als organisatie werken wij aan onze doelen door het identificeren, ontwerpen, financiŽren en managen van programma's en projecten ter ondersteuning van onze doelen. Deze zijn ondergebracht in vier hoofdthema's:
* Voedsel, land en water
* Bestuur en financiŽle stromen
* Conflicten en fragiele staten
* Gendergelijkheid en Jeugd

Daarnaast draagt Oxfam Novib bij aan de nationale en internale discussies op het gebied van (onder andere) mensenrechten, vrede en veiligheid. Dit doen we door middel van onze campagnes en lobby activiteiten. Door onderzoek te doen naar onze output, outcomes en impact, en dit vervolgens openlijk te delen, dragen we tevens bij aan nieuwe kennis en inzichten binnen de sector over de gebieden waarbinnen we actief zijn en zo de effectiviteit van onze inspanningen te vergroten.

Beleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan is beschikbaar via de website www.oxfamnovib.nl/onze-aanpak.html

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.