Skip to main content
Close Menu

Interkerkelijke Stichting EthiopiŽ-Eritrea

Begunstigden: Alleenstaande ouders, Analfabeten, Dak- en thuislozen, Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minima, Ouderen, PatiŽnten, Slachtoffers van geweld, Vrouwen en meisjes, Werklozen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het lenigen of helpen lenigen van nood en het bevorderen van zelfwerkzaamheid onder de bevolking in EthiopiŽ en Eritrea.
De stichting tracht dit doel onder andere te bereiken door het steunen van hulpprojecten in EthiopiŽ en Eritrea, zo mogelijk en indien nodig via:
- het financieren van deze projecten;
- het zenden van hulpgoederen naar deze projecten;
- het geven van advies, op afstand of ter plekke;
- het geven van voorlichting in Nederland ter bevordering van de bewustwording van ontwikkelingsproblematiek.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- 120 straatkinderen kregen ontbijt en onderwijs
- 25.000 mensen voorzien van schoon drinkwater
- 12 blinde kinderen krijgen les in braille
- een apotheek bij een kliniek gebouwd
- ruim 100 kinderen in pleeggezinnen worden ondersteund
- 800 blinden kunnen weer (beter) zien
- visserij op Lake Beseka gestimuleerd
- visserij op Lake Fincha opgestart
- een centrum voor lepra- en aids-patiŽnten werd gesteund
- 60 weeskinderen vinden onderdak bij pleeggezinnen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Door middel van voorlichting in Nederland aandacht vragen voor de ontwikkelingsproblematiek, ondersteuning van ziekenhuizen, scholen en kinderen in en buiten tehuizen, het realiseren van voorzieningen voor gehandicapten en leprapatiŽnten, werkgelegenheidsprojecten op het gebied van landbouw en visserij, het verstrekken van microkredieten, kennisuitwisseling tussen Nederlandse vissers en landbouwers met hun Ethiopische en Eritrese collega's.

Beleidsplan

Net als voorgaande jaren richten we ons op structurele projecten in EthiopiŽ. We verwachten niet dat de situatie in Eritrea het komende jaar zal verbeteren, dus we verwachten daar geen hulp te kunnen bieden. We richten ons op relatief kleine projecten op het gebied van landbouw, visserij, onderwijs en gezondheidszorg.
Wij willen de benodigde fondsen inzamelen door onze vaste donateurs drie keer een bulletin en ťťn keer ons jaarverslag toe sturen.
Bij twee doen we een acceptgirokaart. In december houden we op Urk onze kerstcollecte op straat. Verder ontplooien onze werkgroepen activiteiten (vooral verkopingen) om geld in te zamelen. Verder benaderen we Impulsis voor extra financiering.
Bekijk het meest actuele beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.