Skip to main content
Close Menu

Solidaridad

Begunstigden: Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Minima, Natuurgebieden, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie. Wij hebben meer dan 45 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten - van boer tot multinational - werken we aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. Solidaridad werkt door 13 productieketens heen en is actief op 5 continenten, via 9 regionale kantoren. In haar meerjarenplan zijn twee overstijgende doelen geformuleerd: 1) duurzame en inclusieve sectoren en 2) duurzame landschappen welke op het hoogste niveau bijdragen aan duurzame en inclusieve sociale, milieu en economische ontwikkeling.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Bijna 700.000 boeren, arbeiders en mijnbouwers worden nu ondersteund in elf wereldwijde sectoren in AziŽ, Latijns Amerika en Afrika. De grootste investeringen zijn voor de programma's in koffie, cacao, katoen en soja. Het Farmer Support Program actief in soja, katoen, vee, palmolie en suiker is gericht op publiekprivate-partnerschappen en opschaling van ketenverduurzaming in producerende landen. Samen staan we sterk. De groei van het Solidaridad Netwerk stimuleert opschaling en innovatie in sociaaleconomisch inclusieve interventies en duurzaam landgebruik.

De volgende mensen zijn ondersteund en kennen verbeterde sociaal-economische posities en milieu-omstandigheden:
230.168 koffieboeren
61.050 theeproducenten; het Tea Improvement Programma realiseerde een inkomensverbetering van minimaal 12,3%.
114.039 cacaoboeren met gemiddelde 10% prijs en sterke groei in de sector: duurzaam marktaandeel duurzame cacao wereldwijd 10%
4.356 fruitboeren en plantagewerkers
145.131 katoenboeren met in Mali 8% hogere winsten
7.600 textielmedewerkers
2.838 mijnbouwers in de goudindustrie
40.240 sojaboeren en plantagewerkers
21.311 palmolieboeren en plantagewerkers met 20% productieverhoging
51.756 suikerrietboeren en plantagewerkers met netto-inkomensverbetering van 10 ŗ 15%
300 rundveehouders in een nieuw programma van Solidaridad.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

We brengen alle actoren uit de productieketen samen, van boer tot bedrijf, van arbeider tot consument. Met elkaar komen we tot innovatieve oplossingen die de productie verhogen, maar minder schade toebrengen aan mens en milieu. Zo maken we de overgang mogelijk naar een duurzame economie, waarin iedereen - man of vrouw, arm of rijk - een bijdrage kan leveren. Met maximale voordelen voor ons allemaal. Solidaridad heeft vier elkaar versterkende resultaatgebieden geformuleerd in haar meerjaren plan: 1) beste praktijken 2) robuuste infrastructuur in de landbouw, mijnbouw, en industrie, 3) landschapsinnovatie en 4) een stimulerende (beleid-) omgeving.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.