Skip to main content
Close Menu

Stichting Pater Schlooz

Begunstigden: Analfabeten, Chronisch zieken, Dak- en thuislozen, Gemeenschappen, Kinderen, Mensen met een beperking, Minderheden, Slachtoffers van seksueel misbruik, Verslaafden, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk hulp te verlenen, op welke wijze of onder welke benaming dan ook aan personen of instellingen, die zich inzetten en zich ten doel gesteld hebben zorg en verpleging van zieken, invaliden en melaatsen, de zorg voor armen, onderwijs, bewustwording, de opvang van vluchtelingen en in het algemeen de ontwikkelingshulp.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Ondersteuning van projecten in Tamil Nadu, India, op het gebied van onderwijs, huisvesting, milieu/energie, opvang/onderwijs, sociale begeleiding,medische zorg en landbouw.

Beleidsplan

Continuering ondersteuning ca. 20 projecten en indien mogelijk nieuwe projecten. Werving fondsen via donateurs "Vrienden Pater Schlooz", andere stichtingen, giften particulieren en bedrijven.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.