Skip to main content
Close Menu

Hivos

Begunstigden: Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, LHTB, Milieu, Minderheden, Vrouwen en meisjes, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Hivos is een Humanistische organisatie die zoekt naar nieuwe oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen. Met slimme projecten op de juiste plaatsen verzet Hivos zich tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en de overbelasting van onze leefomgeving. Hivos streeft naar structurele verandering door samen te werken met innovatieve bedrijven, burgers en hun organisaties. Met hen deelt Hivos een droom waarin economieŽn duurzaam zijn en samenlevingen open staan voor iedereen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2012 ondersteunde Hivos het werk van ruim 700 lokale organisaties in ontwikkelingslanden en ondernam zelf activiteiten zowel in het Zuiden als in Nederland en Europa. Een samenvatting van de resultaten:
- Software die Hivos-partners ontwikkelden om internetcensuur in Iran en SyriŽ te omzeilen werd 50.000 keer gedownload en 600 activisten uit die landen kregen training in hoe zij veilig op internet actief kunnen zijn.
- De steun van Hivos aan culturele netwerken en kunstinitiatieven leidde tot meer ruimte voor de stemmen van kunstenaars en tot betere omstandigheden voor culturele producties in Afrika en Latijns-Amerika.
- Het Open Government Partnership-programma, waarvoor Hivos de Civil Society-coŲrdinator levert, slaagde erin maatschappelijke spelers te betrekken bij het debat over transparantie en verantwoording van de overheid in meer dan 50 landen.
- In Guatemala konden Hivos-partners een rechtszaak beginnen tegen voormalig president RŪos Montt voor de genocide op de bewoners van de Mayadorpen in de jaren tachtig.
- In Irak concentreerden partners zich op langetermijnvraagstukken zoals het voorkomen van huiselijk geweld, bestrijding van vrouwenbesnijdenis en het bevorderen van vrijheid van meningsuiting. Ook droegen zij bij aan de verbetering van de omstandigheden voor burgeractie door met name hun inzet voor een betere NGO-wet.
- Partners in Oost-Afrika hebben zich met succes ingezet voor de introductie van een wet voor HIV- en Aidspreventie en -bestrijding. Inmiddels is de wet aangenomen door het parlement van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap. De nieuwe wet zorgt ervoor dat HIV-programma?s en beleid beter op elkaar worden afgestemd en beschermt de rechten van kwetsbare groepen.
- In Kenia kregen 28.000 kleine koffieboeren trainingen die ervoor zorgden dat hun inkomen (in drie jaar tijd) met 70 procent omhoog ging.
- 7,2 miljoen mensen en hun familie ontvingen een lening via het microfinancieringsprogramma van het Hivos-Triodos Fonds (HTF).
- In Afrika en IndonesiŽ werd bij 14.000 families een biogasinstallatie geplaatst, evenveel als het totale aantal dat in de drie jaar daarvoor werd geplaatst.
- Dankzij de steun van de Nederlandse Postcode Loterij konden de kinderarbeidvrije zones in zes Afrikaanse landen worden uitgebreid en versterkt. Drie nieuwe landen zijn bezig diezelfde gebiedsgerichte aanpak in te voeren. Daarnaast hebben 26 schoenenfabrikanten informatie gegeven over kinderarbeid in hun productieketen of beloofd maatregelen te nemen.
- 1,1 miljoen Nederlandse consumenten kregen informatie over de positie van vrouwelijke arbeiders in de Oost-Afrikaanse bloemenbranche en werden dringend verzocht voortaan fairtrade bloemen te kopen. Onder die druk beloofde de Nederlandse bloemensector dat zij het percentage eerlijke bloemen in hun aanbod zouden vergroten van 8 procent nu tot 90 procent in 2020.
- Het Indonesische Ministerie van Energie zegde actieve steun toe aan de doelstelling om de 650.000 inwoners van het eiland Sumba te voorzien van 100% duurzame energie.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het verschaffen van financiŽle en politieke ondersteuning aan lokale particuliere organisaties en initiatieven in het Zuiden. Naast financiering en advisering doet Hivos aan netwerken en lobby en aan ontwikkeling en uitwisseling van kennis. Activiteiten in Nederland sluiten hier nauw op aan door burgers en bedrijven in de gelegenheid te stellen een concrete bijdrage te leveren aan de doelstellingen in het zuiden en door aan beleidsbeÔnvloeding te werken.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.