Skip to main content
Close Menu

Plan International Nederland

Begunstigden: Gemeenschappen, Kinderen, Slachtoffers van natuurrampen, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Plan International Nederland is lid van Plan International, een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie. Plan werkt op basis van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan voert kindgerichte gemeenschapsprojecten uit in meer dan vijftig landen in Afrika, AziŽ en Latijns Amerika in de directe leefomgeving van kinderen. Plan komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen en betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Plan zorgt ervoor dat meisjes en jongens in ontwikkelingslanden een betere toekomst tegemoet gaan en armoede in ontwikkelingslanden duurzaam wordt bestreden door de achtergestelde positie van meisjes op te heffen door:
- naar kinderen te luisteren en met hen samen te werken;
- uit te gaan van het talent en de kracht van ieder kind;
- kinderen, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven in staat te stellen in hun basisbehoeften te voorzien en hun mogelijkheden te vergroten om volledig mee te doen in de samenleving;
- gemeenschappen in ontwikkelingslanden te verbinden met gemeenschappen/personen in Westerse landen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Plan International Nederland voerde campagne tegen het stelselmatig aborteren van ongeboren meisjes in India, omdat ouders liever een zoon willen. Met de campagne werden ook fondsen geworven voor het project ?Let Girls Be Born?, dat Plan in India uitvoert.
- Plan bood noodhulp tijdens de voedselcrisis in Oost-Afrika.
- In het kader van het beschermen van meisjes tegen geweld, voert Plan in Mali een project uit tegen meisjesbesnijdenis.
- Ruim 30.000 leerlingen van 300 Nederlandse scholen deden mee aan de Plan-scholierenactie Schaatsen en Zwemmen voor Water. De actie bracht ruim ? 576.000 euro op die is bestemd voor een project voor veilig drinkwater en beter hygiŽne in Mali.
- Na jarenlange lobby van Plan riepen de Verenigde Naties 11 oktober uit tot Wereldmeisjesdag. Zo?n dag is heel belangrijk voor de wereldwijde bewustwording over de ernstige en structurele achterstelling en discriminatie van meisjes.
- Plan voerde in het afgelopen jaar vele honderden programma?s en projecten uit in 50 programmalenden, onder meer in het kader van bescherming van kinderen tegen geweld, onderwijs voor alle kinderen, economische zekerheid en voedselzekerheid, water, sanitatie en hygiŽne en mondiaal burgerschap.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In overleg met kinderen, families, gemeenschappen en lokale organisaties richten de programma?s en projecten van Plan zich op een goede gezondheid, goed onderwijs, een veilige leefomgeving, inkomensverbetering en bescherming van kinderen (met name meisjes) tegen misbruik, uitbuiting en rechteloosheid.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.