Skip to main content
Close Menu

Salvatoriaanse Hulpactie

Begunstigden: Analfabeten, Gemeenschappen, Kinderen, Minima, Slachtoffers van natuurrampen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting tracht een structurele lotsverbetering en sociale mondigheid van de armste tot stand te brengen door middel van het ondersteunen van projecten van missionarissen, ontwikkelingshelpers ten behoeve van de plaatselijke bevolking in landen in ontwikkeling, landen in het Zuiden. Het accent ligt op kleinschaligheid, directe hulp in concrete noodsituaties, partnership, selfsupport en ondersteuning van opleidingen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie heeft dankzij haar steun bijgedragen tot:
- Aankoop van een maÔsmolen om een handel op te starten in Oeganda.
- Aankoop van schoolboeken en materiaal voor 10 scholen in Democratiosche Republiek Congo.
- Aankoop van 100 schoolbanken voor 3 scholen in Kameroen.
- Organiseren van motivatiecursussen tegen kinderarbeid in 2 districten in India.
- Materiaal om aspiratiepompje te maken voor brandwondencentrum in Rwanda.
- Het oprichten van een lokaal inclusief banken zodat er alfabetiseringscursussen kunnen gehouden worden voor jongeren en vrouwen in Tchaad.
- Materiaal voor kapsteropleiding in een school voor jonge meisjes in Democratische Republiek Congo.
- Nieuw materiaal voor de cursus snit en naad en lassen in een technische school in Oeganda.
- Inrichting speelplaats voor een opvangcentrum in Peru.
- Ondersteuning school voor doven en gehoorgestoorden in India.
- Ondersteuning onderwijs en ontwikkeling in BraziliŽ.
- Bijdrage aan bomenaanplant project voor Mayakinderen in Guatemala.
- Waterpomp voor irrigatieproject in Oeganda.
- Aankoop van molen en rijstpelmachine voor een vrouwengroep in Oeganda.
- Renovatie van een oude school voor een 60-tal kinderen in MoldaviŽ.
- Reparatie waterdam ten bate van 220 families in Cambodja.
- Bijdrage educatief centrum in Burundi ten bate van 180 jongeren.
- Installatie van broodbakkerij ten bate van weduwen en wezen in Oeganda.
- Verbetering van rijst plantage ten bate van 86 families in Oeganda.
- Aankoop van 10 dieselpompen voor irrigatie ten behoeve van 5 dorpen in India.
- Aanplant van 3 boomplantages en maken van veilige keukenkachels voor 4 scholen en 45 families.
- Boren van een waterput voor 12.000 inwoners in Kameroen.
- Opstarten varkenskwekerij in Oeganda.
- Renovatie en inrichten van weeshuis in R.D. Congo.
- Opstarten kippen en konijnenkwekerij voor aansterkend voedsel voor de patiŽnten van het hospitaal in Congo.
- Aankoop van zaadgoed en materiaal om verscheidenheid van oogst te creŽren in R.D. Congo.
- Watertank en goten voor een school met 150 kinderen in Kenia.
- Opstarten van varkenskwekerij om het vertrek van de jeugd tegen te gaan in Kameroen.


Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Info verspreiden over de projecten die Salvatoriaanse Hulpactie ondersteunt om haar donateurs aldus op te roepen ons hierin bij te staan.
- Voordrachten om mensen bewuster te maken van de noden in de landen van het Zuiden.
- Permanente tentoonstelling over de werking die na afspraak steeds toegankelijk is.
- Kledinginzameling die een basis vormt ter ondersteuning van de projecten.
- Projecten ondersteunen die instaan voor een inkomensverbetering, betere gezondheidszorg, vorming en onderwijs.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.