Skip to main content
Close Menu

Utrechts Landschap

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Kinderen, Mensen met een beperking, Natuurgebieden, Wildlife, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het doel van de stichting is het behoud van natuur, landschap en erfgoed in de Provincie Utrecht. Daartoe verwerft de stichting gebieden en gebouwen. In een aantal gevallen wordt eigendom van derden door de stichting beheerd. Beheer vindt altijd plaats met oog voor de belangen van natuur en cultuurhistorie en van de mens daarin. De maatschappelijke betrokkenheid van mensen bij natuur en erfgoed heeft de stichting hoog in het vaandel.Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Belangenbehartiging natuur, landschap en erfgoed in de provincie Utrecht.

Jaarprogramma van wandel-, vaar- en fietsexcursies om publiek te laten kennismaken met de Utrechtse natuur.

Aanleg vogeleiland Amerongse Bovenpolder.

Opleiden vrijwilligers Landgoed De Nienhof.

Aankoop weiland en boomgaard in De Bilt.

Aankoop bosperceel Hoge Ginkel.

In beheer nemen van diverse compensatiestroken A12 en rivieroeverstroken Nederrijn en Lek.

Herstel boogbrug landgoed Beerschoten.

Herinrichting Hooge Kampse Plas Groenekan.

Herinrichten bos Birkhoven, Amersfoort.

Aanleg van een natuurbegraafplaats.

Start voorbereidingen herstel bastions en hoornwerk aan de voet van de Grebbeberg/Blauwe kamer.

Uitvoering tweede herinrichtingsfase landgoed Wulperhorst.

Verbeteren ecologische verbindingszone Boslandweg Rhenen.

Project Herder op de Heuvelrug.

Herstel stormschade landgoed De Patz.

Ontwikkeling Bloeidaal en De Schammer verloopt succesvol: 61 soorten broedvogels waaronder Rode Lijstsoorten en veel riet- en struweelvogels.

Unieke vondst drie nieuwe soorten bronswespen op Vliegbasis Soesterberg en zestien soorten die niet eerder in ons land zijn waargenomen.

Aandacht voor kinderen in de basisschoolleeftijd via Green-Kids (televisie) en tijdschrift Mijn Landschap.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het verwerven en in stand houden van natuurgebieden en erfgoed, het versterken van de publieke aandacht en dat van beleidsmakers voor milieu en leefomgeving. Voorts het intensiveren van de kennis en betrokkenheid van onze vrijwilligers en het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.