Skip to main content
Close Menu

Drentse Landschap

Begunstigden: Algemeen publiek, Natuurgebieden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van het behoud, de ontwikkeling en het scheppen van hetgeen in natuur en landschap in de provincie Drenthe waardevol te achten is in natuurwetenschappelijk, geografisch, structureel, cultuurhistorisch of visueel opzicht.
Het verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en exploiteren van (rijks)monumenten.
Het geven van voorlichting en het verzorgen van educatie met betrekking tot vorenstaande doelstelling aan derden om daarmee de bewustwording, attitudeverandering en gedragsverandering bij deze derden te bewerkstelligen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Enkele concrete resultaten die stichting Het Drentse Landschap heeft behaald in 2012: de Klimaatbuffer Toren veen
werd officieel in gebruik genomen. In het najaar zijn 2 ecoducten over de N48 in gebruik genomen waarvoor
het Drentse Landschap het beheer op zich gaat nemen.
Ze hebben inmiddels hun nut bewezen, verschillende dieren maken gebruik van de passage. In september is hospice Eesinge gelegen in het Reestdal vlakbij Meppel feestelijk in
gebruik genomen. Het is dankzij de inzet van velen een prachtige locatie geworden. Het Drentse Landschap
beheert het gebouw. Daarnaast zijn Huis ter Hansouwe (het oudste steenhuis, twee monumentale boerderijen in Orvelte en een boerderij op het landgoed Rheebruggen gerestaureerd.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Drentse Landschap beheert, ontwikkelt en beschermt de aangekochte natuurgebieden en cultuurhistorische elementen.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.