Skip to main content
Close Menu

It Fryske Gea

Begunstigden: Natuurgebieden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Frysl‚n.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De belangrijkste actuele activiteiten en behaalde resultaten worden beschreven in het jaarverslag en de jaarrekening. Deze zijn naast actuele en algemene informatie te vinden op de website www.itfryskegea.nl

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.