Skip to main content
Close Menu

Zuid-Hollands Landschap

Begunstigden: Algemeen publiek, Alleenstaande ouders, Analfabeten, Chronisch zieken, Dak- en thuislozen, Dieren, Gedetineerden, Gemeenschappen, Gelovigen, Jongeren, Kinderen, LHTB, Mensen met een beperking, Milieu, Minderheden, Minima, Natuurgebieden, Oceanen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Wij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds de oprichting van de stichting op 12 juli 1934! Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, 50.000 Beschermers en bedrijfsvrienden maken we Zuid-Holland steeds een beetje mooier.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap streeft naar duurzaam, kwalitatief evenwicht tussen mens en natuur, door voor beide rust en ruimte te creŽren. Om dit te bereiken, stelt de stichting natuur en (cultuur)landschap veilig, versterkt het, koopt en beheert natuurterreinen binnen de provinciegrenzen en zorgt voor voorlichting en belangenbehartiging ten behoeve van natuur en landschap. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap - met meer dan 47.000 donateurs - beheert ruim 4.600 hectare aan natuurgebieden in Zuid-Holland.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.