Skip to main content
Close Menu

WNF

Begunstigden: Dieren, Milieu, Natuurgebieden, Oceanen, Wildlife

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van natuurbehoud en natuurontwikkeling.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden en door het verrichten van alle overige handelingen die voor haar doelstelling dienstig zijn, waaronder voorlichting en educatie.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Wereld Natuur Fonds.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Ruim 1.300 projecten die zijn gericht op het behoud van de belangrijkste leefgebieden: bossen, wetlands (waterrijke gebieden), kusten, en oceanen. Meer specifiek schenkt het Wereld Natuur Fonds aandacht aan ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en illegale activiteiten op het gebied van dierenhandel.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.