Skip to main content
Close Menu

Landschap Noord-Holland

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Natuurgebieden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Samen maken we Noord-Holland mooier!
Duinen, weides, poelen en bossen. Molens, forten en buitenplaatsen. En al die fascinerende dieren. Natuur dichtbij. We vinden er rust en inspiratie. Onze kinderen leren er spelend over het leven. Noord-Holland geeft ons zoveel. Dat willen we behouden. We kopen stukken land, beschermen natuur en unieke landschappen en laten mensen ervan genieten. We geven gemeentes en provincie advies over goed beheer. We voeren dat beheer ook uit, liefst samen met omwonenden. En verder met gepassioneerde medewerkers en heel veel vrijwilligers. Plus de steun van BedrijfsVrienden en duizenden Beschermers.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Ca. 40 ha. nieuwe natuur verworven of in beheer gekregen
- Innovatieve broedrots ingericht
- Zandpolder 3 ingericht bij Callantsoog
- Restauratie en herbestemming van twee forten uit de Stelling van Amsterdam
- In West-Friesland zijn de aantallen broedende weidevogels in onze reservaten opnieuw toegenomen
- Ca. 14.000 vrijwilligers gefaciliteerd bij hun werk in de natuur
- Vele adviezen gegeven en onderzoek uitgevoerd op het gebied van natuur, cultuurhistorie en landschapsbeheer in Noord-Holland.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Verwerving van terreinen met natuur, landschap en/of cultuurhistorische waarden, inrichting en duurzaam beheer van deze terreinen en terreinen van derden in Noord-Holland. Advisering en onderzoek m.b.t. natuur en landschap inclusief cultuurhistorie. Activiteiten die bijdragen aan de verankering van natuur en landschapswaarden in de Noord-Hollandse samenleving.

Beleidsplan

http://media.landschapnoordholland.nl/meerjarenvisie/pag01/#.WOzMqNLyjcv

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.