Skip to main content
Close Menu

Waddenvereniging

Begunstigden: Dieren, Kinderen, Milieu, Natuurgebieden, Oceanen, Wildlife

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De vereniging streeft naar behoud, herstel en goed beheer van natuur, landschap en milieu en van de ecologische en cultuurhistorische waarden van het waddengebied, waaronder begrepen het noordelijk zeekleigebied en de Noordzee als onvervangbare en unieke natuurgebieden.
De vereniging stelt zich tevens ten doel de bevordering van de belangstelling voor deze gebieden. In haar handelen gaat zij uit van het besef dat de mens een onderdeel is van het ecosysteem.
Zij tracht haar doel te bereiken met alle daartoe geoorloofde middelen, waaronder het voeren van juridische procedures, het verzamelen en verspreiden van informatie over het waddengebied en het opkomen tegen activiteiten die schade kunnen toebrengen of afbreuk kunnen doen aan de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van en in het waddengebied

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Het uitzaaien van zeegras in de Waddenzee door het project van de Waddenvereniging en Rijkswaterstaat is succesvol gebleken in 2012. Tachtig jaar na het verdwijnen van de zeegrasvelden in de Waddenzee is er weer hoop voor herstel!
- De Waddenvereniging zet met partners het plan op de kaart om een vismigratierivier aan te leggen door de Afsluitdijk. Een baanbrekend project waarmee de ecologische verbinding tussen de voormalige Zuiderzee en de Waddenzee deels hersteld kan worden. Begin 2013 leidt dit tot een gift van de Nationale Postcode Loterij om het initiatief een dichter bij realisatie te brengen.
- Na jaren trekken is er ook eindelijk een ?ecologische spoorboekje?. Daarin staat voor het eerst omschreven wat er moet gebeuren in de Waddenzee na een olieramp op zee. De staatssecretaris zegt prompt een extra budget van 7 miljoen toe voor rampenbestrijding in het gebied.
- De Waddenvereniging maakt de overheid, van provincie tot Tweede Kamer alert op de stapeling van effecten door grootschalige ingrepen als zoutwinning en nog meer gaswinning op de Waddenzee. Het onderwerp van het versnipperde beheer van de Waddenzee staat weer op de agenda.
- Door duizenden mensen mee het wad op te nemen, en mensen ook te betrekken bij ons werk, maken we voor velen de waddenbeleving net even mooier. Het WaddenWerkWeekend was ook dit jaar een groot succes, en werd zelfs beloond met de tweede prijs ťn de aanmoedigingsprijs van het Nationaal Groenfonds.
- Stuk voor stuk mooie resultaten waar de kwetsbare natuur in de Waddenzee van profiteert of nog gaat profiteren. Stuk voor stuk tot stand gekomen dankzij de kennis van de vereniging over de Waddenzee, onze wil om dit gebied te beschermen en de bereidheid om met anderen samen te werken.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Waddenvereniging bewaakt de unieke waarden van het Waddengebied, komt met initiatieven voor verrijking van het gebied ťn betrekt en verbindt mensen ? jong en oud ? aan het gebied.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.