Skip to main content
Close Menu

De Noordzee

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Natuurgebieden, Oceanen, Wildlife

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het motto van Stichting De Noordzee is: Samen voor een gezonde zee.

Stichting De Noordzee stelt zich ten doel te bevorderen dat de aantasting van het natuurlijk milieu van de Noordzee wordt voorkomen en, voor zover deze aantasting reeds aanwezig is, dat aantasting wordt tegengegaan, dan wel het natuurlijk milieu wordt hersteld. Hierbij wordt mede rekening gehouden met de maatschappelijke betekenis van menselijke activiteiten die invloed uitoefenen op de Noordzee.

Stichting De Noordzee streeft naar een schone en gezonde zee, die invloeden van buiten veerkrachtig opvangt. Een goed functionerend ecosysteem legt daarvoor de basis. Wat dat systeem aankan, bepaalt de grenzen voor duurzaam menselijk gebruik.

Onder de Noordzee wordt verstaan de zee tussen Nederland, BelgiŽ, Engeland, Schotland (inclusief de Orkeys en de Shetlandeilanden), de tweeŽnzestigste breedtegraad, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Duitsland, inclusief het Nauw van Calais en het Skagerrak, alsmede alle aangrenzende en daarmee verbonden kustgebieden, zoals stranden, inhammen, fjorden, estuaria en wadden.


Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Friese Front en Centrale Oestergronden werden aangewezen als zoekgebieden voor bodembescherming.
- Nederlandse overheid gaat zich inzetten voor bescherming van haaien en roggen in de Noordzee.
- Nederland moet in de natuurgebieden de Noordzeekustzone en de Vlakte van de Raan de leefomgeving van de bruinvis verbeteren.
- Succesvolle lobby ? met Seas At Risk ? bij het EU parlement voor aanscherping van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
- Op aandringen van Stichting De Noordzee past Baggerbedrijf Boskalis haar beleid aan voor een veilige en milieuvriendelijke sloop van haar oude zeeschepen.
- De Tweede Kamer nam een motie aan over microplastics in cosmetica en Unilever beloofde over te schakelen naar alternatieven voor plastic in cosmetica, net als Rituals, Etos, Kruidvat, Trekpleister, De Tuinen, Dr. Hoogt, Hema, Remark groep.
- Afvalcampagne met op 22 september een grote strandopruimactie met de cast van de musical Little Mermaid.
- Coastwatch app voor tellen afval en biologische aanspoelsels op het strand gelanceerd.
- Tien nieuwe diersoorten ontdekt in Noordzee door Expeditie Doggersbank, een groep van biologen, waaronder een medewerker van Stichting De Noordzee.
- Experts van offshore bedrijven, energiemaatschappijen, universiteiten, ontwikkelaars, geluidsexperts, ngo's, overheden en consultants, uit Duitsland, Denemarken, Engeland, BelgiŽ en Zuid-Afrika dachten gezamenlijk na over oplossingen voor onderwatergeluid tijdens de bouw van windparken tijdens het door ons georganiseerde symposium Sound Solutions.
- Evonik Industries, Ballast Nedam en NEC Display Solutions gaan werken met de Clean Shipping Index bij hun keuze voor een rederij om hun lading te transporteren.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Schoon water voor mens en dier, het stimuleren van evenwichtige visserij, pleiten voor een minder milieubelastende scheepvaart, aansturen op duurzame energie, ruimtebehoud, aandacht vragen voor rust in beschermde gebieden.

Stichting De Noordzee richt zich op:
1) BeleidsbeÔnvloeding (Nationaal en EU/VN): verduurzaming visserij; beschermingsmaatregelen in beschermde gebieden.
2) Campagnes ter bewustwording: afval in zee (MyBeach en Coastwatch); duurzame visserij en visconsumptie (VISwijzer).
3) Samenwerking met koplopers in bedrijfsleven: Clean Shipping Index (CSI) voor ladingeigenaren, beoordeling visassortimenten (Goede VIS Inkoopgids).

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.