Skip to main content
Close Menu

Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK)

Begunstigden: Gelovigen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

SDOK staat wereldwijd naast vervolgde christenen en roept christenen in Nederland op tot verbondenheid met hen.
De twee hoofddoelstellingen van SDOK zijn:
- Vervolgde christenen ondersteunen met praktische hulp en hen aanmoedigen tot volharding in hun geloof en getuigenis.
- Christenen in Nederland bewust maken van de situatie van vervolgde christenen en hen concrete mogelijkheden aanreiken om naast vervolgde christenen te staan.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het bemoedigen en ondersteunen van vervolgde christenen in tenminste veertien landen waar vervolging is met concrete materiŽle steun. Bijvoorbeeld in de vorm van financiŽle ondersteuning van gezinnen van gevangenen of tijdelijke huisvesting van christenen die bedreigd worden.

Het informeren van een groeiend aantal christenen in Nederland over de situatie van vervolgde christenen wereldwijd en hen oproepen tot betrokkenheid. Dit gebeurde onder andere door zes keer het magazine ?STEM van vervolgde christenen? te verspreiden onder tenminste 15.000 ontvangers en door tientallen presentaties op scholen en in kerken.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Praktische hulp
SDOK geeft materiŽle steun aan christenen die lijden onder vervolging vanwege hun geloof. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van financiŽle steun aan gezinnen van gevangenen, tijdelijke opvang van christenen die uit hun familie of gemeenschap verstoten zijn of medische hulp aan christenen die gewond zijn geraakt door geweld.
Daarnaast ondersteunt SDOK de vervolgde kerk door Bijbels, christelijke lectuur en andere middelen ter beschikking te stellen waarmee vervolgde christenen kunnen groeien in hun geloof en getuigenis.

Bewustwording
SDOK maakt Nederlandse christenen bewust van de situatie van vervolgde christenen. Dat doen we door te informeren over ontwikkelingen in de vervolgde kerk en getuigenissen van vervolgde christenen door te geven. Vanuit bewustwording streeft SDOK naar verbondenheid tussen christenen in Nederland en vervolgde christenen.
SDOK biedt concrete mogelijkheden om die verbondenheid praktisch te maken. Bijvoorbeeld door gebed, schrijfacties of financiŽle steun.
Het geven van voorlichting op scholen, in kerken en bij verenigingen is ťťn van de manieren om bewustwording en verbondenheid te bereiken.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.