Skip to main content
Close Menu

ActionAid

Begunstigden: Gemeenschappen, Jongeren, Minderheden, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

1. Bij te dragen aan de bestrijding van armoede en onrecht in de wereld. Afrika heeft daarbij de speciale aandacht.
2. Het bewust maken en het vergroten van het begrip van het publiek voor de oorzaken, de effecten en de redenen van armoede en onrecht.
3. Beleidsmakers te bewegen om verandering te bewerkstetligen teneinde de rechten van kwetsbare en arme mensen te garanderen.
4. Het versterken van de capaciteit van organisaties en bewegingen, die opkomen voor de rechten van de kwetsbare en buitengesloten bevolking, om de oorzaken en gevolgen van armoede en onrecht te bestrijden.
5. Het werven van fondsen om bovengenoemde doelstetlingen te behalen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Een kleine greep uit onze resultaten:
- Dankzij onze campagne & lobby in Kenia heeft de overheid een nieuwe landwet geÔmplementeerd, waarin meer rekening gehouden wordt met vrouwen en hun recht op land en voedsel
- Vorig jaar waren er met steun van ActionAid 300.000 boeren in ontwikkelingslanden die duurzame landbouw bedreven
- ActionAid hielp vorig jaar 1,7 miljoen mensen in 20 landen die door conflicten of rampen werden getroffen.
- Vorig jaar mobiliseerde ActionAid 180.000 vrouwen om geweld tegen vrouwen en schadelijke traditionele praktijken zoals vrouwenbesnijdenis (FGM) in hun gemeenschappen tegen te gaan
-ActionAid stond aan de basis van de ?Reflect Approach?: een speciale vorm van volwassenenonderwijs. De ?Reflect Aproach? is heel succesvol en wereldwijd door allerlei organisaties overgenomen. 5 miljoen volwassenen hebben hierdoor al leren lezen en schrijven.
- In Kenia, Nigeria, Rwanda en Oeganda heeft ActionAid systemen opgezet voor budget tracking, waarmee gemeenschappen kunnen monitoren of belastinginkomsten ook daadwerkelijk terechtkomen bij toegezegde programma?s.
- ActionAid heeft in veel landen, waaronder Ghana en Tanzania, ?Girls? Clubs? opgericht, die helpen meisjes weerbaarder te maken tegen geweld etc. en meer zelfvertrouwen op te bouwen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

ActionAid pakt de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid aan. We luisteren wat mensen echt nodig hebben en ondersteunen lokale partners om hun plannen uit te voeren. We helpen mensen samen in actie te komen en hun overheid aan te sporen mensenrechten te beschermen. Daarbij worden ze gesteund door supporters en campagnevoerders over de hele wereld. Samen vormen we een krachtige beweging die werkt aan duurzame verandering.

Empowerment
ActionAid geeft voorlichting, zodat mensen weten waar ze recht op hebben. Samen met lokale organisaties brengen ze in kaart wat er nodig is voor verandering. Dit varieert van directe hulp bij het opzetten van een pilot-project dat de overheid kan overnemen, tot training of rechtsbijstand.

Solidarity
Samen sta je sterk. ActionAid brengt mensen in groepen bijeen om gezamenlijk voor hun rechten op te komen. Denk aan vrouwencoŲperaties of boerinnenbonden die als groep sterker staan bij het claimen van hun landrechten of het recht op krediet, zaden of mest. We faciliteren uitwisselingen tussen gemeenschappen om kennis uit te wisselen.

Campaigning
ActionAid is een wereldwijde beweging. We helpen mensen hun rechten op te eisen en lokale leiders, bedrijven en overheden ter verantwoording te roepen. Soms in dialoog, soms middels actie. Bij grensoverschrijdende problemen komen we internationaal in actie, bijvoorbeeld om belastingontwijking ten koste van ontwikkelingslanden tegen te gaan.

Alternatives
In al ons werk vinden wij het belangrijk om te laten zien dat het anders kan. Vaak hebben lokale gemeenschappen goede oplossingen die meer aandacht verdienen. Of kunnen we zelf actie nemen, zoals met Fairphone, ons initiatief voor ?s werelds eerste eerlijke mobiele telefoon.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.