Skip to main content
Close Menu

Doelstellingen

De Stichting heeft als algemeen doel op een veelzijdige en kleurrijke manier tabakshistorie als 'levende' historie een plaats in onze cultuur te helpen geven.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Zie Jaarversalg 2012

Beleidsplan

Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan:
a. Instandhouden en onderhoud website www. tabakshistorie.nl, waaraan gekoppeld zijn een tweetal databanken;
b. Alle in Nederland geregistreerde wettig gedeponeerde merken van tabak en tabaksfabricaten van 1881 t/m 1970;
c. Alle belangrijke data m.b.t. de tabaksteelt, de producten van en handel in tabak en tabaksfabricaten (de z.g. tabakscanon).
d. De jaarlijkse uitgifte van een jaarboek, waarin in een huishoudelijk deel verslag wordt gedaan van de activiteiten die het bestuur van de SNT in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd en wordt verantwoord op welke manier het bestuur met de door donateurs bijeengebrachte gelden is omgegaan.
e. Het op uitnodiging houden van lezingen betreffende de geschiedenis van tabak en aanverwante artikelen (zoals pijpen) in Nederland.
f. Een bijdrage leveren aan de totstandkoming van tentoonstellingen en publicaties die tabak en tabaksproducten als onderwerp hebben.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.