Skip to main content
Close Menu

Oranje Fonds

Begunstigden: Algemeen publiek, Alleenstaande ouders, Analfabeten, Dak- en thuislozen, Gedetineerden, Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minderheden, Minima, Ouderen, Vluchtelingen, Werklozen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting Oranje Fonds heeft ten doel het verlenen van steun voor initiatieven binnen het Koninkrijk der Nederlanden op het gebied van maatschappelijk welzijn, in het bijzonder waar het gaat om projecten die sociale cohesie bevorderen, waarbij mede wordt gelet op de pluriformiteit van de samenleving.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Oranje Fonds ondersteunt jaarlijks rond de 7.500 maatschappelijke initiatieven van vrijwilligers en professionals en fungeert als aanjager voor meer betrokkenheid met campagnes als NL DOET en Burendag.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Oranje Fonds ondersteunt jaarlijks rond de 10.000 maatschappelijke initiatieven en projecten van vrijwilligers en professionals en fungeert als aanjager voor meer betrokkenheid in de samenleving met campagnes als NLdoet, Maatjes Gezocht en Burendag.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.