Skip to main content
Close Menu

Oranje Fonds, St.

Begunstigden: Alleenstaande ouders, Analfabeten, Dak- en thuislozen, Gedetineerden, Gemeenschappen, Kinderen, LHTB, Mensen met een beperking, Minima, Ouderen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Wie zich wil inzetten voor een ander, hoeft dat niet alleen te doen. Voor initiatiefnemers van sociale initiatieven is er het Oranje Fonds, het grootste nationale fonds op sociaal gebied.

Het Oranje Fonds steunt initiatieven op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Oranje Fonds ondersteunt jaarlijks rond de 7.500 maatschappelijke initiatieven van vrijwilligers en professionals en fungeert als aanjager voor meer betrokkenheid met campagnes als NL DOET en Burendag.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Oranje Fonds ondersteunt jaarlijks rond de 10.000 maatschappelijke initiatieven en projecten van vrijwilligers en professionals en fungeert als aanjager voor meer betrokkenheid in de samenleving met campagnes als NLdoet, Maatjes Gezocht en Burendag.