Skip to main content
Close Menu

Evangelische Hogeschool

Begunstigden: Jongeren, Studenten

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Evangelische Hogeschool is een interkerkelijk stichting met als missie om jongeren toe te rusten vanuit bijbels fundament op het gebied van studie, beroep, kerk en maatschappij.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het geven van colleges, het voeren van groepsgesprekken en individuele gesprekken. Het laten uitvoeren van reflecties en persoonlijke opdrachten.

Beleidsplan

Zie het document beleidsplan 2013-2014

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.