Skip to main content
Close Menu

Habitat Nederland

Begunstigden: Alleenstaande ouders, Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minderheden, Minima, Ouderen, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel het structureel verbeteren van de leef- en woonsituaties in ontwikkelingsgebieden. In samenwerking met vrijwilligers en de toekomstige huiseigenaren bestrijdt de stichting armoedebehuizing. Deze samenwerking stimuleert de eigenwaarde en zelfontplooiing van de toekomstige huiseigenaren. Door het uitzenden van vrijwilligers worden de samenwerking met ontwikkelingsgebieden en het intercultureel begrip bevorderd. De stichting zal daartoe in de breedste zin des woords:
- fondsen werven voor het opzetten en (mede-)financieren van huisvestingsprojecten voor de armen in de wereld;
- vrijwilligers werven en uitzenden om de huisvestingsprojecten (mede) te realiseren;
- voorlichting en educatie geven teneinde de bewustwording van de nood op het gebied van armoedebehuizing te stimuleren.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Habitat for Humanity Nederland.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Samen met de toekomstige bewoners bouwt Habitat for Humanity betaalbare woningen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.