Skip to main content
Close Menu

De Regenboog Groep

Begunstigden: Chronisch zieken, Dak- en thuislozen, Jongeren, LHTB, Minima, Verslaafden, Vluchtelingen, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Regenboog Groep is een vrijwilligersorganisatie voor kwetsbare Amsterdammers. Een actieve en ondernemende organisatie die zich bekommert om het lot van iedereen in de stad die buiten de boot valt.

Tot onze doegroep behoren onder andere; mensen met sociale problemen, dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met psychiatrische problemen.

De Regenboog Groep heeft negen inloophuizen waar dak- en thuislozen terecht kunnen. In een vertrouwde omgeving kunnen zij douchen, vuile kleding ruilen voor schone, een kop koffie drinken, eten of praten met de vrijwilligers en hulpverleners. Via diverse werkprojecten kunnen zij hun tijd nuttig besteden. Bij diverse werkervaringsplaatsen en dagactiviteiten kunnen zij werkvaardigheden opdoen. Sommige inloophuizen beschikken over een afzonderlijke gebruiksruimte waar een selecte groep chronisch verslaafden zelf meegenomen drugs kan gebruiken. Bij de spuitomruil kunnen druggebruikers die spuiten zeven dagen per week hun gebruikte spuiten omruilen voor nieuwe. In crisisgevallen is beperkte nachtopvang mogelijk.

We werken met 1000 vrijwilligers die mensen individuele ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld ernstige financiŽle problemen, bij het vinden van werk of een zinvolle dagbesteding. Ook kunnen vrijwilligers in de inloophuizen werken.

Daarnaast werkt De Regenboog Groep internationaal samen met talloze organisaties die zich bezighouden met minimaliseren van risico's op het gebied van alcohol en drugs en participatie van kwetsbare burgers.

Overal in de Amsterdam heeft De Regenboog Groep laagdrempelige dagbestedingsprojecten waar mensen hun talenten kunnen aanboren. Van de tuinploeg bij Buurtboerderij Ons Genoegen tot de kaarsen van kaarsenmakerij Colors, een stadsbrede veegploeg, het klussenteam en de catering van De Derde Schinkel.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Regenboog Groep zet zich al meer dan 40 jaar voor kwetsbare Amsterdammers. Dit doen we via de volgende activiteiten:

Acht inloophuizen als huiskamer in de stad
Jaarlijks bezoeken duizenden kwetsbare mensen de tien inloophuizen van de Regenboog Groep in Amsterdam. Al meer dan 40 jaar zijn dat veelal dak- en thuislozen, ook met verslavingsproblematiek. De inloophuizen zijn onmisbaar als schakel tussen straat en zorg.

Weer actief door werk
We hebben werkprojecten om mensen te activeren. Bezoekers werken bij ons aan sieraden, fietsen en kunst en diverse veegploegen houden de straten schoon. En niet onbelangrijk, ze houden hun eigen inloophuis draaiend: door schoon te maken, te koken of voedsel en kleding te distribueren. Ze leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan het werk van de Regenboog Groep.

Psychologische begeleiding
De Regenboog Groep biedt steun aan familie, vrienden en mantelzorgers van drugsgebruikers en mensen met psychiatrische problemen.

Vrijwilligerswerk
Met onze 1000 vrijwilligers biedt de Regenboog Groep steun aan kwetsbare mensen en ouderen die binnen de anonimiteit van een stad als Amsterdam vereenzamen. Een vrijwilliger komt wekelijks op bezoek om samen iets te ondernemen.
Vrijwilligers zetten zich ook in voor mensen met financiŽle problemen die verbonden zijn aan de Voedselbank of in contact zijn met schuldhulpverlening. Vrijwilligers sturen aan op zelfredzaamheid van klanten.

Internationale expertise
De Regenboog Groep coŲrdineert een van de grootste netwerken in Europa dat als focus heeft gezondheid voor kwetsbare groepen. De Regenboog Groep is ook partner van andere Europese gezondheidsschadebeperkende projecten. Zo wisselen wij ervaringen en kennis uit over de opvang, ondersteuning en het vergroten van zelfredzaamheid. En alle international projecten van de Regenboog Groep werken aan het versterken van de gezondheid van dak- en thuislozen, drugsverslaafden en andere kwetsbare groepen. Het internationale netwerk herbergt een schat aan best practices en contacten.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.