Skip to main content
Close Menu

NBG (Nederlands Bijbelgenootschap)

Begunstigden: Gelovigen, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Onze kerndoelen zijn: de Bijbel vertalen, de Bijbel beschikbaar stellen, het begrip van de Bijbel bevorderen en de relevantie van de Bijbel laten ervaren. Het Nederlands Bijbelgenootschap is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

2015
- In veertig landen is bijgedragen aan het vertalen, verspreiden en toegankelijk maken van de Bijbel.
- Er is gewerkt aan verdere bekendheid (betrouwbaarheid en begrijpelijkheid) van de Bijbel in Gewone Taal. Van de missionaire uitgaven Johannes en Lucas zijn 190.000 exemplaren verspreid.
- Voor kinderen van acht tot twaalf jaar en hun (groot)ouders verscheen de Samenleesbijbel (Bijbel in Gewone Taal aangevuld met 500 pagina?s extra materiaal). Lovende recensies en 12.000 verkochte exemplaren.
- Voor kinderen van zeven tot elf jaar is het nieuwe bijbelblad Alef ontwikkeld om op een vrolijke manier meer over de wereld van de Bijbel te leren. Na de eerste twee nummers zijn er 1.500 abonnees.
- Het door het Nederlands Bijbelgenootschap georganiseerde bijbelfestival voor gezinnen werd door 3.200 mensen bezocht.
- Op diverse manieren heeft het Nederlands Bijbelgenootschap zich laten zien als bijbel-expertisecentrum, bijvoorbeeld door reacties op actualiteiten in de media te geven en een bijbelexpert van het Nederlands Bijbelgenootschap online te laten beantwoorden van het publiek dat naar The Passion keek (3.600.000). Het Nederlands Bijbelgenootschap is ook inhoudelijk betrokken bij dit evenement.
- Het aantal accounts op debijbel.nl is opgelopen tot bijna 100.000. Op deze site staan meer dan twintig bijbelvertalingen en talloze topics die achtergrondkennis geven bij de bijbelteksten. De site wordt continue aangevuld en bijgewerkt.
- Via kerken en hulporganisaties zijn 5.000 Syrische bijbels verspreid onder vluchtelingen die daarom vroegen.
- De methode om leden te werven is bijgesteld. Er zijn 6.300 nieuwe leden geworden (een keer in de dalende trend van de afgelopen jaren).

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Bijbel vertalen: het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt de Bijbel vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen in goed Nederlands. Eerder maakten we de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling, en in 2014 kwam de Bijbel in Gewone Taal uit. Daarnaast ondersteunen we bijbelgenootschappen in andere landen bij vertaalprojecten.

De Bijbel beschikbaar stellen: voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. In Nederland doen we dat met bijbels, revisies van bijbels, e-books en de website debijbel.nl, waar twintig vertalingen te lezen en te vergelijken zijn. Wereldwijd zoekt het Nederlands Bijbelgenootschap uit waar de grootste nood is, en vervolgens slaan we de handen ineen met bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels te verspreiden.

Begrip van de Bijbel bevorderen: de Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de moderne lezer lastiger te begrijpen zijn. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers. Dat doen we met vertalingen, lezingen, blogs, boeken, workshops over de Bijbel en veel extra informatie op debijbel.nl.

Relevantie van de Bijbel ervaren: het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het Nederlands Bijbelgenootschap laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.