Skip to main content
Close Menu

Rutgers

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, Jongeren, Kinderen, LHTB, Mensen met een beperking, Minderheden, Ouderen, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel: het werken aan de ontwikkeling van mensen, het verbeteren van de kwaliteit van hun leven en het vergroten van hun rechten - in het bijzonder van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten - met name in Nederland en lage- en middeninkomenslanden, onder meer door:
a. bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) door middel van onderwijs, informatievoorziening en diensten op het terrein van SRGR;
b. het creŽren van bewustwording onder beleidsmakers, politici en het algemene publiek inzake SRGR en de relaties tussen SRGR, bevolkingsgroei en armoede;
c. het functioneren als centrum van onderzoek en expertise;
d. het samenwerken met organisaties en het ondersteunen van projecten die een gelijke of complementaire doelstelling hebben;
e. het aanboren van (financiŽle) middelen om het bovenstaande te realiseren.
In haar werk schenkt de stichting speciale aandacht aan vrouwen, jongeren en gemarginaliseerde groepen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Rutgers is een gerenommeerd kenniscentrum op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Wij maken praten over seks gewoon in verschillende culturen. Al jaren werken wij in Nederland, Afrika en AziŽ aan verbetering van de seksuele gezondheid van mensen. Dit doen we door middel van:
- uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
- ontwikkelen van producten en diensten;
- beleidsbeÔnvloeding.
Voor beleidsmakers, opinieleiders, professionals en partners in Nederland, AziŽ en Afrika, die werken aan het bevorderen van gezondheid en welzijn van mensen en maatschappij, zijn wij het kenniscentrum en de expert op het gebied van SRGR, dat onderzoek verricht, kennis en interventies levert, aan pleitbezorging doet en deskundigheid bevordert, met als resultaat een betere kwaliteit van leven voor iedereen, zodat mensen hun eigen, gezonde keuzes kunnen maken over hun seksualiteit, gezondheid en de samenstelling van hun gezin.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.