Skip to main content
Close Menu

Christenen voor IsraŽl

Begunstigden: Gelovigen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minima, Ouderen, Slachtoffers van geweld, Studenten, Vluchtelingen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Christenen op te wekken tot solidariteit met en inzet voor Israel, onder andere door het geven van informatie en door het verlenen van hulp.
De Stichting oefent haar werkzaamheden uit in het verband dat wordt gevormd door de te Nijkerk gevestigde stichting Stichting Christians for Israel International en de aan die laatstgenoemde stichting gelieerde rechtspersonen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het aantal lezers van IsraŽl Aktueel, met informatie over IsraŽl en de stichting, te laten toenemen. Met de IsraŽlzondag in de kerken in oktober mocht Christenen voor IsraŽl ruim 75.000 extra kranten, naast de gebruikelijke maandelijkse oplage, verspreiden.
Het aantal bezoekers van de jaarlijkse zomertentoonstelling was 6.000.
De stichting mocht in 2015 honderden Joden helpen bij hun terugkeer naar IsraŽl. Deze actie loopt al vele jaren.
De stichting mocht in IsraŽl de bevolking helpen met: maaltijden via de gaarkeukens, Bijbels onderwijs aan kinderen, hulp aan overlevenden van de Holocaust en helpen bij de integratie van olim, in het bijzonder de Ethiopische olim.
In IsraŽl heeft de stichting namens de donateurs meer dan 100.000 tulpenbollen mogen uitdelen ter bemoediging van zijn inwoners.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Door lezingen, excursies, publicaties, bijbelstudies, manifestaties, fondsenwerving voor projecten en exposities, christenen in Nederland vertellen over Gods plan met IsraŽl en antisemitisme bestrijden.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.