Skip to main content
Close Menu

Ontmoeting

Begunstigden: Dak- en thuislozen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het op basis van christelijke naastenliefde bieden van professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliŽnt.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Beroepskrachten en vrijwilligers bieden via voorzieningen als dienstencentra, een woonwerkcentrum en wijkgerichte thuishavens professionele gerichte hulp. De nadruk ligt op primaire dagelijkse levensbehoeften, praktische en psychosociale hulp, activiteiten die gericht zijn op sociale activering, pastorale zorg, resocialisatieprogramma's voor mensen met een detentieverleden, verslavingshulp en een nuttige dagbesteding.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.