Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

SMHO verleent structurele hulp in onder meer de voormalige Oostbloklanden op sociaal en medisch gebied in de ruimste zin van het woord aan ziekenhuizen, instellingen voor meervoudig gehandicapten, kindertehuizen en scholen en drinkwaterprojecten.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

RoemeniŽ, Vatra Moldovitei:
Aankoop en verbouwen woning t.b.v. de verenigingen en sociale activiteiten.

Ukraine, Lvov:
FinanciŽle bijdrage t.b.v. nieuwbouw voor daklozen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

SMHO verstrekt financiŽle bijdragen aan projecten in Polen, MoldaviŽ, Ukraine, Bulgarije en RoemeniŽ op sociaal en medisch gebied. Voorts worden naar MoldaviŽ, Bulgarije en RoemeniŽ hulpgoederen verstuurd.

Beleidsplan

Hulpverlening aan hulpbehoevende sociaal/maatschappelijke instellingen.
De gelden hiervoor worden geworven middels inzamelen en verkopen van gedragen kleding.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.