Skip to main content
Close Menu

Cycling out of Poverty

Begunstigden: Gemeenschappen, Mensen met een beperking, Minima, PatiŽnten, Studenten, Vrouwen en meisjes, Werklozen, Overig

Actief in

Informatie

Opmerking CBF

Operationele naam is CooP-Africa.

Doelstellingen

De missie van CooP-Africa is het verbeteren van toegang (beschikbaarheid en toegankelijkheid) tot een fiets als middel voor armoedereductie en het initiŽren en promoten van fietsinterventies die kunnen bijdragen aan het verbeteren van het leven van Afrikaanse gezinnen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

2013
Resultaten Bike4Work
- 146 kleine ondernemers uitgerust met een fiets + training basisfietsonderhoud en reparatie
- 1.022 mensen betere toegang tot inkomen.

Resultaten Bike4School
- 214 scholieren (+ leraren) uitgerust met een fiets en getraind in basis-fietsonderhoud en -reparatie
- 214 scholieren (+ leraren) betere toegang tot onderwijs

Resultaten Bike4Care
- 715 gezondheidswerkers uitgerust met een fiets en getraind in basis-fietsonderhoud en -reparatie
- 30 fietsambulances gestationeerd
- 358.650 mensen betere toegang tot gezondheidszorg

Resultaten R&D
- Demonstratie project van Pedi-Teksi (pedicab/fietstaxi) gestart
- Demonstratie project fietstoerisme (Bikeventures) afgerond
- Orientatie-productie CooP-Bike gestart in Kenia
- Green Hub Kenia voor 99% gereed
- Haalbeerheidsonderzoek/orientatie Green Hub Oeganda gereed

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

CooP-Africa (Cycling out of Poverty) ondersteunt kleine ondernemers (Bike4Work), gezondheidswerkers (Bike4Care) en scholieren (Bike4School) in Afrika met fietsen. De fiets is voor veel Afrikanen een middel om toegang te verkrijgen tot inkomensverwerving, onderwijs en gezondheidszorg.

Beleidsplan

De stichting zal zich komend jaar inzetten voor het stimuleren van ondernemerschap met de fiets (Bike4Work) en het verbeteren van toegang tot onderwijs (Bike4School) en gezondheidszorg (Bike4Care) met de fiets. En ter ondersteuning van deze interventies zal CooP-Africa zich richten op R&D en demonstratie van fietsbedrijven en fietsontwerpen.
Hiertoe zal de stichting gelden werven via acquisitie van subsidies, eigen fondsenwerving d.m.v. activiteiten (jaarlijks event), acquisitie bij private sector en het stimuleren van derden om fondsen voor de stichting te werven (wereldfietsers, e.d.).

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.