Skip to main content
Close Menu

VluchtelingenWerk Nederland

Begunstigden: Vluchtelingen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Vereniging heeft ten doel het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming en behartiging van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers.
Het (doen) ondersteunen van vluchtelingen en asielzoekers bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
Het ondernemen van activiteiten gericht op de bescherming en de belangbehartiging van vluchtelingen en asielzoekers buiten Nederland, met name in Europa.
Het - waar dit plaatselijk of regionaal gewenst is - zich (doen) inzetten voor migranten.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Duizenden vluchtelingen voorlichting en advies gegeven tijdens de asielprocedure.
- De politiek er van overtuigd dat het absoluut nodig is dat de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen blijft voortbestaan.
- Er is een kinderpardon gekomen waarvoor we heel lang hebben gelobbyd.
- Er is weer DNA-onderzoek toegestaan om de gezinsband vast te stellen.
- Financiering binnengehaald ten behoeve van taalprojecten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het bijstaan van vluchtelingen van het begin tot het einde van de asielprocedure en het begeleiden van assielzoekers gedurende de inburgering.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.