Skip to main content
Close Menu

De Upside van Down

Begunstigden: Algemeen publiek, Kinderen, Mensen met een beperking, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Door de positieve kant van het Downsyndroom centraal te stellen, streeft stichting De Upside van Down naar meer begrip, acceptatie en bewustwording over (een leven met) Downsyndroom binnen de maatschappij.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Per jaar voeren wij actief minimaal 1, maximaal 3 eigentijdse projecten uit die de positieve kant van het Downsyndroom centraal stellen.
We geven lezingen aan en fungeren als klankbord/vraagbaak voor een zo breed mogelijk publiek. De doelgroep varieert van (aanstaande) ouders met of zonder kind met Downsyndroom tot (para)medici, leerkrachten, verloskundigen en andere belangstellenden.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.