Skip to main content
Close Menu

Rode Kruis

Begunstigden: Algemeen publiek, Dak- en thuislozen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Overig
Collecteweek: 16-06-2019 t/m 22-06-2019

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Strategische doelen:
1. Beperken van de gevolgen van noodsituaties
2. Versterken van zelfredzaamheid
3. Vergroten respect & hulpbereidheid.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In Nederland vijf praktische kerndiensten: noodhulp, burgerhulp, evenementenhulp, EHBO en hulp bij zelfredzaamheid.
Internationaal: noodhulp en vergroting van weerbaarheid van mensen en gemeenschappen die zijn blootgesteld aan rampen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.