Skip to main content
U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse

Begunstigden: Slachtoffers van natuurrampen, PatiŽnten, Overig
Collecteweek: 24-06-2018 t/m 30-06-2018

Hoe zijn de baten in 2016 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het Nederlandse Rode Kruis biedt noodhulp aan slachtoffers van een ramp of gewapend conflict. We geven hen water, voedsel, onderdak, kleding en medische zorg. Bij een calamiteit in Nederland verlenen we Eerste Hulp en medische assistentie. We regelen opvang, verzorging en contactherstel tussen slachtoffers en familie. We bestrijden eenzaamheid en uitsluiting, ontlasten mantelzorgers en geven een thuis aan ernstig zieke kinderen. Als basisgezondheidszorg, eten of water nauwelijks voorhanden zijn, vullen wij de tekorten aan. Waar natuurrampen dreigen of veel voorkomen, zetten we in op rampenvoorbereiding.
We werken vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op respect en waardigheid. En helpen mensen in de grootste nood als eerste. Hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen hierbij niet ter zake. In conflicten kiezen we geen partij. Behalve die van de slachtoffers.
We werken vanuit zeven grondbeginselen:
? menslievendheid
? onpartijdigheid
? neutraliteit
? onafhankelijkheid
? vrijwilligheid
? eenheid
? algemeenheid

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Het Nederlandse Rode Kruis zorgt ervoor dat er in tijden van nood niemand alleen staat. Noodhulpvrijwilligers van het Rode Kruis komen in 2012 in Nederland 37 keer in actie bij calamiteiten. Grote inzetten zijn hulp bij de treinbotsing in Amsterdam, ondersteuning bij de rellen in Haren bij Project X en de evacuatie van bewoners van de ?asbestwijk? in Utrecht en Rotterdam.

Internationaal draagt het Nederlandse Rode Kruis in 2012 bij aan 18 grote en 45 stille rampen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft in 2012 grote noodhulpacties gehouden voor SyriŽ, de Sahel-landen en de door orkaan Sandy getroffen gebieden. Ook is relatief veel hulp verleend bij overstromingen.

In SyriŽ zorgt het Rode Kruis voor voedselpakketten, tenten, dekens en keukensets. En voor ambulances en de inrichting van medische posten in en rondom de getroffen Syrische steden. De 11.000 vrijwilligers van de Syrische Rode Halve Maan wagen hun leven om hulp te verlenen; een aantal van hen moet dat met de dood bekopen. De vrijwilligers bieden ook medische zorg en voeren operaties uit op locatie. We zijn de enige hulpverleningsorganisatie die hulp mag verlenen in SyriŽ zelf.

Ook komen we in 2012 in actie vanwege de voedselcrisis in de Sahel-landen. We geven niet alleen voor noodhulp zoals voedseldistributie, maar verstrekken bijvoorbeeld ook droogtebestendige zaden. Zo dragen we eraan bij dat de kwetsbare bevolking deze ramp sneller te boven komt.

Het Nederlandse Rode Kruis draagt ook bij aan de hulpverlening in HaÔti. Het eiland, dat nog steeds herstellende is van de aardbeving in 2010, wordt in het najaar van 2012 opnieuw zwaar getroffen, nu door orkaan Sandy. Meer dan 17.000 mensen moeten worden geŽvacueerd.
Naast HaÔti ontvangen ook de Verenigde Staten, Jamaica, Cuba en de Dominicaanse Republiek hulp van het Nederlandse Rode Kruis.

- Het Nederlandse Rode Kruis richt zich bij de hulpverlening steeds meer op het versterken van de zelfredzaamheid van mensen en vooral van diegenen die in het dagelijks leven al kwetsbaarder zijn. Doel is dat zij zich ook in noodsituaties zo goed mogelijk zelf kunnen redden. Daarnaast is het streven dat zoveel mogelijk mensen weten hoe ze kunnen helpen in geval van nood. Uitbreiding van kennis van EHBO is daarom van groot belang voor hulpverlening door burgers. Eind 2012 hebben bijna 1 miljoen mensen de EHBO app van het Rode Kruis gedownload op hun smartphone. Daarmee hebben zij de belangrijkste informatie bij de hand om eerste hulp te kunnen verlenen. Ook het aantal Rode Kruisafdelingen dat EHBO-cursussen aanbiedt groeit.

Wereldwijd zijn we mbt het versterken van zelfredzaamheid in 2012 actief op het gebied van rampenvoorbereiding en risicovermindering, capaciteitsopbouw en het verbeteren van water- en sanitatievoorzieningen.

- In 2012 biedt het Rode Kruis in Nederland ook sociale hulp en activiteiten die mensen met elkaar in contact brengen. Ruim 6.000 gasten genieten van een bijzondere vakantie in onze zorghotels en op het vakantieschip. De Mappa Mondo-huizen bieden een vervangend thuis aan ernstig zieke kinderen.

- Ook werken we voortdurend aan de verspreiding van kennis over het humanitair oorlogsrecht om daarmee menselijk lijden te voorkomen en de menselijke waardigheid in tijden van oorlog te waarborgen. En worden 877 hulpvragen behandeld van mensen die elkaar zijn kwijtgeraakt in een oorlogs- of rampgebied en het contact willen herstellen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het bieden van hulp bij grote ongevallen, bijna-rampen, evenementen in samenwerking met professionele hulporganisaties, het opzetten van zoekacties, het ondersteunen van internationale rampenacties, het traceren van vermiste familieleden.