Skip to main content
Close Menu

Rode Kruis

Begunstigden: Algemeen publiek, Dak- en thuislozen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Overig
Collecteweek: 24-06-2018 t/m 30-06-2018

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Strategische doelen:
1. Beperken van de gevolgen van noodsituaties
2. Versterken van zelfredzaamheid
3. Vergroten respect & hulpbereidheid.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In Nederland vijf praktische kerndiensten: noodhulp, burgerhulp, evenementenhulp, EHBO en hulp bij zelfredzaamheid.
Internationaal: noodhulp en vergroting van weerbaarheid van mensen en gemeenschappen die zijn blootgesteld aan rampen.