Skip to main content
Close Menu

Kinderpostzegels

Begunstigden: Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Kinderpostzegels gelooft in de eigen kracht van ieder kind. Samen met kinderen zetten wij ons in voor de veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen.
Dit doen wij door middel van:
- Het ondersteunen van relevante projecten in binnen- en buitenland met geld en kennis.
- Het benoemen en agenderen van een aantal specifieke probleemvelden met betrekking tot kinderen die aantoonbaar relevant en actueel zijn.
- Het bundelen van krachten en leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties.
- Het mobiliseren van maatschappelijke en particuliere initiatieven.
- Het werven van fondsen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Kinderpostzegels steunt wereldwijd projecten waarin veiligheid en ontwikkeling van kinderen centraal staan. Zij behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en hebben soms extra hulp en bescherming nodig. Met de steun van Kinderpostzegels krijgen ze de kans op te groeien tot evenwichtige volwassenen. Kinderpostzegels heeft het afgelopen jaar 495 projecten afgesloten. Alle projecten zijn beoordeeld en in slechts 3% van de projecten werden de beoogde resultaten niet behaald. In totaal hielpen we 1,1 miljoen kinderen in een achterstandspositie hun positie op het gebied van veiligheid en ontwikkeling te verbeteren.

Op onze website vindt u een overzicht van alle door Kinderpostzegels ondersteunde projecten. In het Jaarverslag zijn de resultaten van enkele projecten beschreven. Het laatste jaar hebben we 6 programmaīs ontwikkeld met duidelijk Impactdoelstellingen, ook deze zijn omschreven in het jaarverslag en op de website.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het meest sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Kinderpostzegels werft verder fondsen bij donateurs, bedrijven, vermogensfondsen en ontvangt bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij, het ministerie van Buitenlandse Zaken (en in mindere mate het ministerie van OC&W)

Beleidsplan

Zie het beleidsplan op de website van de organisatie.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.