Skip to main content
Close Menu

Nationaal Ouderenfonds

Begunstigden: Ouderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De missie van het Ouderenfonds is: Het helpen van ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij en daarmee de kwaliteit van leven van deze groep bevorderen.
Doelstellingen:
Het verlenen van hulp aan ouderen direct dan wel indirect binnen de hiervoor geldende kaders.
Het stimuleren van de bewustwording onder een breed publiek ten aanzien van de noden van ouderen.
Het geven van informatie omtrent de bestrijding van eenzaamheid, armoede, verbetering van de zorg en de bevordering van de veiligheid bij ouderen.
Het financieel ondersteunen van lokale projecten en organisaties binnen de kaders van het Premieplan van het Ouderenfonds en partners.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Meer dan 22.000 ouderen gingen regelmatig mee met de BoodschappenPlusBus.
- Bijna 4.000 ouderen werden uitgenodigd voor een heerlijk Kerstdiner. Vrijwilligers bezochten 800 ouderen die een boompje kwam versieren en 2.500 mensen konden naar de film Het Bombardement of gingen naar het concert van het Politiemuziek-gezelschap of Coalitie Erbij.
- 1.000 eenzame ouderen werden verrast met een Zomeruitje naar bijvoorbeeld het strand.
- De Ouderenombudsman hielp duizenden ouderen met hun vragen en klachten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Nationaal Ouderenfonds voert diensten en activiteiten uit ten bate van het verbeteren van de sociale contacten en de zelfredzaamheid van ouderen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.